kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej DN100 oraz sieci kanalizacji sanitarnej ø250/300mm na działkach nr 574, 527/5, 527/6 obr.44 Krowodrza w rejonie ul. Żabiniec w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej DN 100-200 mm na działkach nr 957, 958, 960, 961, 962, 963, 1497/2 obr.33 Krowodrza oraz na działce nr 1093 obr. 34 Krowodrza przy ul. Stelmachów w Krakowie”

Metka i dziennik zmian
2018-01-16 XCIII sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana XCIII sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 24 stycznia 2018 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian

"Budowa pola golfowego z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, wentylacji, ogrzewania, elektrycznej, niskoprądowej oraz wewnętrzną infrastrukturą techniczną na działkach nr 1/9, 1/10, 1/15, 1/17, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/28, 1/31, 1/55, 1/62, 1/64, 1/66, 1/71, 1/72 obręb 66 jednostka ewidencyjna Podgórze w Krakowie" oraz "Budowa wlotu kanalizacji opadowej wraz z przepustem pod drogą oraz przebudową istniejącego przepustu na działkach 1/26, 1/38, 1/66, 1/72, 23/11, 23/13, 60/10, 60/12, 60/13, 60/15, 60/21, 60/22 obręb 66 jednostka ewidencyjna Podgórze".

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 332/1, 332/3, 333 obr. 100 Podgórze w rejonie ul. Tadeusza Stryjeńskiego w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn 300÷40 na działkach nr 139/4, 139/5, 201/3 obr. 42 Podgórze, działkach nr 295/5, 295/14, 295/15, 296, 298/4, 298/7, 298/8, 299/4, 302/4, 302/10, 302/21, 304/6, 304/8, 304/9, 304/19, 304/60, 304/61, 304/74, 304/78, 304/80, 309/1, 310, 311/2, 312/2, 312/3, 312/7, 312/10, 312/11, 313/2, 313/8, 313/9, 324/2, 324/7, 343/1, 343/3, 343/16, 343/18, 365/1, 365/2, 365/4, 365/5, 365/6 obr. 43 Podgórze, działkach nr 186/40, 280/1, 282/10 obr. 69 Podgórze oraz na działkach nr 1/4, 3/10, 3/14, 5/2, 5/3 obr. 68 Podgórze w rejonie ulic: Zawiła, Borkowska, Skośna w Krakowie"