kanał rss
Metka i dziennik zmian

Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - REJON ULICY GALICYJSKIEJ" w zakresie zmian wynikających z przyjętej przez Radę Miasta Krakowa poprawki do projektu planu (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Ø 250 mm na działkach 302, 305/1, 118 obr. 53 Nowa Huta przy ulicy Sierpowej w Krakowie.”

Metka i dziennik zmian

Ogłasza się zamiar połączenia dwóch samorządowych instytucji kultury: Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz Muzeum PRL-u (w organizacji) i utworzenia jednej samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian
2018-04-18 Nagroda Conrada

Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2018 r.