kanał rss
Metka i dziennik zmian

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu ul. Za Skłonem 6B dz. nr 4/7 obr. 19 Krowodrza

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu ul. Lipińskiego 18 dz. nr 310/23 obr. 31 Podgórze

Metka i dziennik zmian

Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną, ze zmianą kształtu dachu frontowego i budową lukarn w połaci frontowej, budową tarasu w tylnej połaci dachu budynku frontowego, budową wejścia do lokalu usługowego z poziomu ulicy, budową windy, zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej budynku oraz poddasza na funkcję zamieszkania zbiorowego i lokalu mieszkalnego na parterze na cele usługowe, na działce nr 82 obr. 2 Śródmieście, przy ul. Morsztynowskiej 4 w Krakowie

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej na działce nr 818 obr. 34 Krowodrza przy ul. Stawowej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian
2018-10-12 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC PACHOŃSKIEGO, WYKI, ŁOKIETKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 22 października 2018 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

nadbudowa , przebudowa i zmiana konstrukcji dachu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne nieużytkowej części poddasza, przebudowa parteru i piwnic wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele usługowe, przebudowa elewacji budynku frontowego (powiększenie otworów okiennych na ostatniej kondygnacji oraz zmiana okien na witryny z wejściami na parterze w budynku na działce nr 106/1 obr. 12 Śródmieście przy ul. Wąskiej 10 w Krakowie.