kanał rss
Metka i dziennik zmian

Z dniem 28 listopada 2017 r. upływa termin składania uwag do wyłożonych do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA", "DOLINA RUDAWY", "PRĄDNIK CZERWONY - WSCHÓD", "REJON ULIC TUCHOWSKIEJ - CECHOWEJ - ŁUŻYCKIEJ". Sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszeń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów ww. planów.

Metka i dziennik zmian

Przedsięwzięcie polegające na realizacji instalacji do produkcji betonu w ilości nie mniejszej niż 15 t na dobę oraz realizacji zabudowy przemysłowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha w ramach inwestycji polegającej na budowie urządzenia technicznego działającego jako mobilny węzeł betoniarski oparty na urządzeniu ARCMOV - MDE 3750/5i (zwanego ARCEN) wraz z zapleczem techniczno-magazynowym na działkach nr 49, 50, 51 obr. 43 Nowa Huta przy ul. Podbipięty, Giedroycia w Krakowie.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie że w dniu 19.12.2017 r. o godz. 11:30 odbędą się oględziny drzew wnioskowanych do usunięcia.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu ul. Suchej 1 A dz. nr 464/2 obr. 46 Podgórze.