kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z dwoma garażami wbudowanymi dwustanowiskowymi w każdym budynku i jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z wbudowanym garażem dwustanowiskowym oraz instalacjami wewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu na działce nr 210/4 obr. 11 Krowodrza, rozbudowa drogi na działce nr 210/5 obr. jw., oraz rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 558/17 i 210/5 przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie”.

 

 

Metka i dziennik zmian

Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz budynku jednorodzinnego z sześcioma stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych w parterze na działce nr 11/2, 12, 13, 18 obr. 33 Krowodrza przy ul. Gaik w Krakowie wraz z infrastrukturą techniczną i budową drogi wewn. na dz. nr 12, 13, 18 obr. 33 Krowodrza przy ul. Gaik w Krakowie

Metka i dziennik zmian

„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 MOP = 5,5 MPa relacji Korabniki - Zabierzów na odcinku od ZZU nr 618 w miejscowości Bory Olszańskie (dz. nr ew. 253/2 gmina Kraków), do ZZU nr 619 stanowiącego odgałęzienie dla stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej Balice Instytut (dz. nr ew. 198/7 gmina Zabierzów)”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 90 mm na działkach nr 191/38, 191/39, 191/30, 191/34, 191/36, 191/33, 191/26, 297/2, 191/28, 192/1, 193/1, 193/3, 257/1, 201/1, obr. 57 Podgórze, 511/3, 511/6, 511/5, 512/6, 512/10, 512/12, 512/8, 513/6, 513/8, 514/10, 514/14, 514/15, 514/8, 514/9, 515/8, 515/9, 516/6, 516/8, 515/6, 516/7, 516/10 obr. 100 Podgórze przy ul. Wielickiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej AGH wraz z układem komunikacyjnym i infrastrukturą zewnętrzną na działkach nr 333/5, 333/6, 333/7, 276/15, 276/22, 276/23, 272/8, 272/30, 272/31, 124/4, 123/4, 123/5, 122/9, 122/3, 122/4, 122/7, 121/1, 140/3, 140/4, 140/5, 140/8, 140/11, obręb 5 Krowodrza w rejonie ul. Buszka,ul. Tokarskiego, ul. Armii Krajowej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

Obwieszczeniu o wydaniu postanowienia ds. AU-02-5.6730.2.1250.2018.AFR dla wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i zewnętrznymi miejscami postojowymi wraz z instalacją wewnętrzną wod.-kan., elektryczną, wentylacją mechaniczną, C.O., C.W.U. na dz. nr 239/2, 239/3, 239/5, 240/11, 240/12, 241/1, 241/2, 242/1, 242/4, 243/4, 243/8, 244/6, 244/17, 244/19 obr. P-33 jedn. ewid. Podgórze oraz budowa zjazdu i infrastruktury technicznej na dz. nr 242/3, 243/3, 693/10, 693/15, 693/36, 375/3, 375/5, obr. P-33 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Zbrojarzy w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

"Budowa 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z garażami wbudowanymi wraz z budową drogi wewnętrznej oraz budowa infrastruktury technicznej - na dz. nr 82/22 obr. 37 jedn. ewid. Podgórze, przy ul. Winnickiej w Krakowie".

Metka i dziennik zmian

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków położonej w obrębie 33-Podgórze w rejonie ul. Zakopiańskiej i ul. Kościuszkowców, obj. księgą wieczystą nr KR1P/00247816/1, obejmującej zaznaczoną na mapie część działki nr 628/12 o powierzchni całkowitej 0,1228 ha, z przeznaczeniem na postawienie dwóch garaży blaszanych o wymiarach 3m x 6 m i do użytkowania na cel:

1) garaż - lokalizacja I w obszarze o pow. 0,0018 ha,

2) garaż - lokalizacja II w obszarze o pow. 0,0018 ha.