kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV przy ul. Bochenka w Krakowie, na działkach nr 69/26, 576/36, 576/41, 576/43, 576/50, 576/51, 576/53, 576/59, 576/72 obr. 61 Podgórze” .

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Bochenka w Krakowie, na działkach nr 518/28, 69/23, 69/26, 69/45, 576/51, 576/52, 576/53 obr. 61 Podgórze” .

Metka i dziennik zmian

„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE, ciśnienie 100 kPa na działkach nr 107/16, 107/31 obr. 59 Nowa Huta przy ulicy Stare Wiślisko w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

Odwołuje się  przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień  2.08.2018 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Wita Stwosza 4

Metka i dziennik zmian

Budowa parkingu dla samochodów wraz z elementami małej architektury, budowa dwóch wiat dla rowerów i motocykli, budowa instalacji kanalizacji deszczowej i oświetleniowej, przebudowa sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, CO, elektroenergetycznej, teletechnicznej na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie, na dz. nr 235, obr. 8 Śródmieście