kanał rss
Metka i dziennik zmian

Zabudowa kabli zasilających oraz słupów oświetleniowych.

Metka i dziennik zmian

Budowa instalacji centralnej ciepłej wody.

Metka i dziennik zmian

Budowa wewnętrznej instalacji.

Metka i dziennik zmian

Decyzja sprzeciwu nr 26/6743.7/2017 z dnia 27.09.2017 r., znak: AU-01-2.6743.7.66.2017.DLE