kanał rss
Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

dz. nr 500/7 i 26/1 obr. 12 Podgórze przy ul. Konopnickiej w Krakowie

data przyjęcia zgłoszenia: 19.02.2018 r.

znak sprawy: AU-01-2.6743.6.276.2017.DMT

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

dz. nr 668/5 obr. 93 Podgórze oraz na dz. nr 186/3, 121/5 obr. 110 Podgórze

przy ul. Zbydniowicka w Krakowie

data przyjęcia zgłoszenia: 19.02.2018 r.

Metka i dziennik zmian

"Zabudowa jednorodzinna przy ul. Tynieckiej w Krakowie".