kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi z garażem podziemnym i drogą wewnętrzną na działkach nr 149/5, 149/6, 149/7 obręb 34 Podgórze, budowa zjazdu z działki drogowej nr 149/11 obręb 34 Podgórze wraz z budową dojścia i chodnika, murów oporowych i przebudową skarpy na działce nr 149/11 obręb 34 Podgórze, rozbudową sieci wodociągowej na działkach nr 149/11, 149/19, 173/1 obręb 34 Podgórze, przy ul. Raciborskiej w Krakowie,”

Metka i dziennik zmian

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi z garażem podziemnym i drogą wewnętrzną na działkach nr 149/5, 149/6, 149/7 obręb 34 Podgórze, budowa zjazdu z działki drogowej nr 149/11 obręb 34 Podgórze wraz z budową dojścia i chodnika, murów oporowych i przebudową skarpy na działce nr 149/11 obręb 34 Podgórze, rozbudową sieci wodociągowej na działkach nr 149/11, 149/19, 173/1 obręb 34 Podgórze, przy ul. Raciborskiej w Krakowie,”

Metka i dziennik zmian

„Budowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia ST DN 200 na działkach nr 268, 75/1, 75/2, 75/3, 76/3, 85/1, 85/2, 86, 87, 88, 89, 90, 338, 339, 225/2, 225/3, 225/4, 225/5, 225/6, 225/8 obr. 58 Nowa Huta przy ulicy Wołodyjowskiego i ulicy Zagłoby w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

Obwieszczenie ds. AU-02-5.6730.2.289.2018.AFR o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji: „Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z wbudowanymi garażami na działkach nr 482/8, 482/7, 482/14, 482/11, 456/192, 671/7 obr. 49 jedn. ewid. Podgórze wraz z budową zjazdu na działkach nr 482/12, 482/13, 671/5, 671/8, 676/14, 676/16 obr. 49 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Pierackiego w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR11 na działkach nr 142/2, 142/3 obr. 41 Podgórze przy ul. Skotnickiej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

Obwieszczenie ds. AU-02-5.6730.2.694.2018.AFR (postanowienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy).

Metka i dziennik zmian

„Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV na dz. nr 154/1, 152/1, 151, 150, 149, 148 obr. 56 Podgórze przy ul. Telimeny w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian
2018-10-17 Komunikat dotyczący CEIDG

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje, że w związku z pracami serwisowymi w dniu 18.10.2018 r. w godzinach 16:05-18:00 system CEIDG będzie niedostępny. Przepraszamy za utrudnienia.