kanał rss
Metka i dziennik zmian

"Eksploatacja części złoża piasków i żwirów "Przewóz" zlokalizowanej na terenie Miasta Kraków w rejonie ulicy Bugaj-Traczy"

Metka i dziennik zmian

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej.

Metka i dziennik zmian

„Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej linii nN 0,4kV na działkach nr 466, 467, 465/19, 393, 53/3, 58/3 obr. 60 Podgórze w Krakowie.”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci ciepłowniczej DN150mm na dz. nr 484/14, 484/2, 484/5, 479/3, 477/37, 477/30, 477/31, 477/22, 478/28 obr. 44 Krowodrza przy ul. Stefana Jaracza/Feliksa Konecznego w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 314, 2/2, 298 obr. 25 Krowodrza przy ul. Jurajskiej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa parku rzecznego Wilga w zakresie budowy ciągów pieszych, rowerowych, pieszo jezdnych, zjazdu do ul. Rzemieślniczej, parkingów rowerowych, schodów terenowych, rampy, amfiteatru, pomostów, parkingu, obiektów małej architektury oraz sieci oświetlenia z infrastrukturą techniczną, instalacji elektroenergetycznych wraz ze zmianą zagospodarowania i ukształtowania terenu, na działkach nr 103/25, 121/11, 121/12, 121/13, 121/14, 121/23, 121/18, 121/24, 288/3, 303 obr.30 Podgórze, 134/12 obr.31 Podgórze, 3/2, 3/5, 4/3, 4/4, 4/6, 4/8, 4/9, 304, 305/1, 305/2, 305/3, 305/4, 308/7, 329, 358/7, 359/8, 414/10 obr.32 Podgórze przy ulicach Brożka, Borsuczej, Ruczaj, Rzemieślniczej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej DN300 mm i DN 150 mm wraz z budową chodników, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-jezdnego, oświetlenia oraz obiektów małej architektury w ramach zadania „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek” na działkach nr 191/3, 204, 300 obr. 9 Podgórze i na działce nr 279/17 obr. 31 Podgórze w rejonie ulic Norymberskiej, Wyłom, Pychowickiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa gazociągu na działkach nr 89/2, 88/2, 87/2, 276/18, 96/2 obr. 31 Podgórze przy ulicy Kobierzyńskiej w Krakowie”