kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 905/15, 905/17, 352/1, 743, 747, 350/3, 351/2, 906 obr. 21 Krowodrza przy ul. Pod Szwedem w Krakowie

Metka i dziennik zmian

Budowa osiedlowej sieci cieplnej na działkach nr 76/2, 134/2, 134/1 obr. 61 Śródmieście przy ul. Studenckiej w Krakowie

Metka i dziennik zmian

Budowa i przebudowa sieci gazowej DN 63 na działkach nr 1182/3, 377, 248 obr. 43 Krowodrza przy ul. Zawodzie, ul. Siewnej w Krakowie

Metka i dziennik zmian

Budowa osiedlowej sieci cieplnej 2 Ø 323,9/450 w technologii rur preizolowanych na dz. nr 114/8, 114/9, 116/3, 116/4, 117/3, 119/3, 120/5, 121/3, 122/3, 137/53, 455/2, 455/3, 455/5, 455/56, 460/1, 460/2, 460/3 obr. 6 Krowodrza, na odcinku od osiedlowej sieci cieplnej 2 x Dn250 zlokalizowanej w rejonie ul Jabłonkowskiej do sieci cieplnej 2xDn 300 w rejonie ul. Katowickiej w Krakowie

Metka i dziennik zmian

Budowa centrum logistycznego, budynki magazynowe z częścią biurowo administracyjną wraz z układem dróg, placów manewrowych i miejsc postojowych oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335/7, 335/8, 336, 337, 338, obr .53, Krowodrza, przebudowa i budowa drogi na działkach nr 470/7, 339, 340, 341/1, 342/1, 429, obr. 53, Krowodrza, ul. Powstania Listopadowego wraz z przebudową zjazdu z działki nr 473/3 oraz budową zjazdu z działki nr 514 i 515, obr. 53 Krowodrza, ul. Olszanicka w Krakowie.

Metka i dziennik zmian
2017-12-13 XCI sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana XCI sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 20 grudnia 2017 roku o godzinie 11:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian

Budowa chodnika wraz z budową oświetlenia terenu oraz zabezpieczeniem infrastruktury technicznej na os. 2 Pułku Lotniczego w Krakowie, na działkach nr 157/225, 157/46, 157/27 obr. 7 jedn. ewid. Nowa Huta

Metka i dziennik zmian

Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci cieplnej 2xDN 500 przy ul. Lubomirskiego w Krakowie, na działkach nr 225/2, 226, 227/2, 227/1 obr. 8 Śródmieście

Metka i dziennik zmian

Budowa samorządowego publicznie dostępnego ciągu pieszego wraz z oświetleniem w ramach projektu partycypacyjnego „Superścieżka” etap 7A – strefa uspokojonej komunikacji oraz II część strefy 9A, na działkach nr 450/1, 455/5 obr.5 Śródmieście przy Al. Powstania Warszawskiego w Krakowie