kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o terminie składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację.