kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budowa centralnej ciepłej wody.

Metka i dziennik zmian

Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

Metka i dziennik zmian

Modernizacja, termomodernizacja i docieplenie budynku.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Termin składania wniosków do dnia 31 sierpnia 2018 r.
Sposoby składania wniosków do Studium oraz formularze wniosków w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie rozbiórki i rozbudowy osiedlowej sieci cieplnej