kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej D250 mm o długości ok. 90 m na działce nr 104/4 obr. 60 Podgórze przy ul. Czajna w Krakowie.”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia PE dn 90 na działkach nr 154/1, 248/3, 141/2, 141/8, 141/6 obr. 102 Podgórze przy ul. Bogucickiej w Krakowie"

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o  o wydaniu decyzji z dnia 10.12.2018 r. znak WS-05.6131.1.465.2018.BB - nie zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Widok 16 - dz. nr 183/27 obr. 16 Śródmieście.

 

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.