kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ul. Mistrzejowicką i ul. Dmowskiego w Krakowie, na działkach nr 286/10, 286/11, 285/29, 285/28 obr. 2 Nowa Huta ”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Obronnej w Krakowie, na działkach nr 345/3, 273/8, 273/5, 273/4 obr. 60 Podgórze ”

 

 

 

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej o średnicy 100-200 mm w ul. Branickiej w Krakowie, etap I, etap II, etap III, na działkach nr 2/1, 2/2, 2/5, 2/6, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/14, 47, 48/1, 48/3, 49/4, 49/5, 427, 537, 538 obr. 39 Nowa Huta oraz na działkach nr 1/2, 35 obr. 38 Nowa Huta i działkach nr 229, 2282 obr. 37 Nowa Huta”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 279/15, 182/42 obr. 31 Podgórze, na działce nr 1/7 obr. 33 Podgórze i na działce nr 196 obr. 34 Podgórze przy ulicy Kobierzyńskiej w Krakowie”

 

 

 

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 158/5, 159/5, 162/5, 165/5, 166/15, 166/20, 292/5, 330/6, 330/9, 330/10, 330/11, 330/12, 330/13, 330/22, 330/23, 330/40, 330/41, 330/42, 330/43 obr.5 Krowodrza przy ul. Buszka i Przybyszewskiego w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej średniego ciśnienia i kablowej linii elektroenergetycznej nN na działkach nr 4/8, 4/9, 23, 24, 25/3, 580/1, 581 obr. 11 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Emaus i P. Borowego w Krakowie.”

Metka i dziennik zmian

„Rozbudowa wraz z przebudową napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN na kablową sieć elektroenergetyczną nN na działkach nr 4/7, 4/8, 23, 24 obr. 11 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Emaus w Krakowie”.