kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wbudowanymi, instalacjami i układem drogowym przy ul. Na Zakolu Wisły w Krakowie na działkach nr 3/18, 3/21, 3/23 obr. 16 Podgórze”

Metka i dziennik zmian

Zespół zabudowy (budynków) wielorodzinnej mieszkaniowej wraz z usługami, garażami podziemnymi, naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą komunikacyjną na terenie działek nr 179, 180/1, 180/2, 181/5, 182/6,183/2, 183/5, 185/2, 185/5, 186/3, 189, 191/4, 192/4, 195/1, 196, 197, 201, 300, 301, 304/1, 304/2, 314/1, 315, 341/1, 341/9, 341/10, 303 obr 31 Krowodrza przy ul. Pękowickiej i Piaszczystej w Krakowie

Metka i dziennik zmian

"Realizacja przedsięwzięcia polegająca na budowie garaży podziemnych, miejsc postojowych naziemnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 142, 143/3, 144/2, części działki nr 177/2, obr. 51, Podgórze oraz działce nr 235 i części działki nr 233, obr. 52, Podgórze w Krakowie, dla inwestycji dotyczącej: budowy zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych z usługami z garażami podziemnymi, instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, naziemnymi stanowiskami postojowymi i zagospodarowaniem terenu przy ul. Wielickiej w Krakowie"

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 437/1, 236/2, 153, 152/1, 154/8, 154/9 obr. 16 Śródmieście przy ul. Widok w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na działkach nr 162, 158 obr. 60 Śródmieście w ul. Czarnowiejskiej, ul. Michałowskiego w Krakowie”.