kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 51/1, 580 obr. 3 Krowodrza przy ulicy Głowackiego w Krakowie.”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 2/5, 2/7, 3/6, 3/8, 14/3, 15/6, 15/8, 15/9, 15/10, 15/11, 16/16, 16/18, 16/19, 17/15, 17/17, 17/18, 17/19, 17/20, 17/21, 17/22, 18/7, 18/8, 18/11, 18/12, 18/23, 18/24, 18/25, 18/26, 19/12, 19/13, 21/2, 21/3, 24/4, 25/3, 25/4, 26/1, 26/2, 27/16, 27/17, 27/18, 27/19, 318/3, 318/4, 318/5, 318/6, 320/1, 324/1, 324/2, 324/3, 335, 3/9, 14/2, 15/7, 320/2, 12/2, 16/26, 16/27 obr. 3 Podgórze, na działkach nr 429/4, 429/11, 429/12, 429/15, 429/17, 429/18, 429/20, 429/22, 429/23, 429/24, 429/25, 430/1, 430/9, 431/1, 431/5, 431/6, 432/2, 440/1, 436/5, 436/6, 552, 553, 431/2 obr. 2 Podgórze i na działkach nr 109, 124/1, 124/2, 98/4, 98/5, 100/1, 100/3 obr. 1 Podgórze przy ulicy Tynieckiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

"Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 1091, 891/6 obr. 34 Krowodrza przy ul. Smętnej w Krakowie"

Metka i dziennik zmian

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego wylotu Ø 160 mm, przebudowę rowu oraz wprowadzanie do rowu w zlewni rzeki Rudawy ścieków opadowych z dachów, drogi, terenów zielonych oraz zaplecza rekreacyjno – sportowego projektowanego domu jednorodzinnego zlokalizowanego w Krakowie ul. 28 lipca 1943r. dz nr 100/1, 100/2, 101, 675 obr. 9 Krowodrza.

 

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Stare Wiślisko w Krakowie, na działkach nr 73/3, 73/12 obr. 59 Nowa Huta”

Metka i dziennik zmian

„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 mm PE, ciśnienie 100 kPa na działkach nr 230, 33/6 obr. 14 Nowa Huta przy ulicy Soczyny w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie: 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Zwycięstwa 1 - dz. nr 252 obr. 16 Śródmieście, 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Bajeczna 3 – dz. nr 183/13 obr. 16 Śródmieście, 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Bajeczna 1 – dz. nr 183/12 obr. 16 Śródmieście, 1 szt. drzewa z terenu przy al. Pokoju 26 – dz. nr 249/9 obr. 16 Śródmieście.