kanał rss
Metka i dziennik zmian

Od dnia 13 stycznia 2018 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "AZORY - REJON ULIC: STACHIEWICZA I CZERWIEŃSKIEGO" (-> Odnośnik do strony planu)

Metka i dziennik zmian

"Realizacja zabudowy mieszkaniowej, dróg o nawierzchni twardej, podziemnych garaży, naziemnych parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 235/41, 235/31, 235/44, 235/36 oraz części działek 243/7, 235/59, 269 obr 47 i części działki 431/3 obr. 46 j.ew. Podgórze przy ul. A. Fredry i ul. J. Turowicza w Krakowie dla inwestycji o nazwie budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze niektórych budynków z miejscami postojowymi i garażami podziemnymi, drogami dojazdowymi, wjazdami oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Fredry i ul. Turowicza w Krakowie".

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 1091, 891/6 obr. 34 Krowodrza przy ul. Smętnej w Krakowie"

Metka i dziennik zmian

„Rozbudowa sieci gazu niskiego ciśnienia na działkach nr 786/2, 786/3, 1044/2, 884 obr. 23 Śródmieście przy ul. Ptasiej/Kanonierów w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 497 obr. 25 Krowodrza przy ul. Jurajskiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu ul. Rydygiera 13 dz. nr 66/30 obr. 58 Podgórze.