kanał rss
Metka i dziennik zmian

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków elewacji frontowej kamienicy usytuowanej przy ul. Wróblewskiego 3/Pędzichów 5 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ