kanał rss
Metka i dziennik zmian

Na podstawie wyników głosowania mieszkańców w tegorocznym budżecie obywatelskim miasta Krakowa, zatwierdzona została do realizacji lista 14 zadań o charakterze ogólnomiejskim.

Metka i dziennik zmian

Budowa budynku jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian

Prace remontowe elewacji zewnętrznej kamienicy.