kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

 

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu: Budowa przyłącza kablowego SN-15kV oraz sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV dla zasilania zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażem podziemnym w rejonie ul. Strumiennej w Krakowie.