kanał rss
Metka i dziennik zmian
2018-08-24 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o wydłużeniu terminu składania wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Wnioski do Studium można składać do 31 grudnia 2018 r. Sposoby składania wniosków opisane zostały w ogłoszeniu. (Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej

Metka i dziennik zmian

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej

Metka i dziennik zmian

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku B.

Metka i dziennik zmian

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku A.