kanał rss
Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Termin składania wniosków do dnia 31 sierpnia 2018 r.
Sposoby składania wniosków do Studium oraz formularze wniosków w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie rozbiórki i rozbudowy osiedlowej sieci cieplnej

Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego