kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa stacji bazowej transmisji danych nr BT20850 Kraków Conrada Dwa, na dachu budynku magazynowego przy ul. Wilczej 3, 31-340 Kraków, na działce nr 674/2 obr.41 Krowodrza”

Metka i dziennik zmian

„Budowa i przebudowa istniejącej sieci oświetleniowej na działkach budowlanych nr 78/20, 78/21 obr.58 Podgórze przy ul. Schweitzera w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Rozbudowa sieci ciepłowniczej na działkach nr 4/1, 227, 1/64, 2/72 obr.44 Podgórze przy ulicach Żywieckiej i Jagodowej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa osiedlowej sieci cieplnej na działkach nr 386, 513 obr.14 Krowodrza przy ul. Kraszewskiego w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

ul. Bogucicka, dz. nr 263/1, 248/3, 155/1 i 155/7 obr. 102

znak sprawy: AU-01-2.6743.6.271.2017.DMT

Data przyjęcia zgłoszenia: 18.01.2018 r.

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ul. Mistrzejowicką i ul. Dmowskiego w Krakowie, na działkach nr 286/10, 286/11, 285/29, 285/28 obr. 2 Nowa Huta ”

Metka i dziennik zmian

„Budowa i przebudowa obiektów sportowych na terenie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Państwowej Szkoły Wyższej) tj. budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przekryciem powłoką pneumatyczną, budowa zaplecza szatniowo-sanitarno-magazynowego, boiska do piłki plażowej, boiska do koszykówki (stanowiącego plac manewrowy), przebudowa i rozbudowa istniejącego boiska do piłki nożnej, budowa bieżni i rozbiegu do skoku w dal, przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej i wewnętrznego układu drogowego, budowa, przebudowa i rozbudowa zewnętrznych odcinków instalacji kanalizacji, wody, gazowej, elektroenergetycznej, instalacji oświetlenia i nagłośnienia - budowa stanowisk słupowych oświetleniowo-nagłaśniających przy boisku do piłki nożnej i boisku wielofunkcyjnym przy ul. Piastowskiej 26 w Krakowie, na działce nr 261/4 obr. 5 Krowodrza”