kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR11 na działkach nr 142/2, 142/3 obr. 41 Podgórze przy ul. Skotnickiej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

Obwieszczenie ds. AU-02-5.6730.2.694.2018.AFR (postanowienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy).

Metka i dziennik zmian

„Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV na dz. nr 154/1, 152/1, 151, 150, 149, 148 obr. 56 Podgórze przy ul. Telimeny w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian
2018-10-17 Komunikat dotyczący CEIDG

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje, że w związku z pracami serwisowymi w dniu 18.10.2018 r. w godzinach 16:05-18:00 system CEIDG będzie niedostępny. Przepraszamy za utrudnienia. 

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 437/1, 236/2, 153, 152/1, 154/8 obr. 16 Śródmieście przy ul. Widok w Krakowie”

Metka i dziennik zmian
2018-10-17 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC PODŁUŻNEJ I PYLNEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 17 października do 16 listopada 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na dz. nr 323/2, 569 obr. 11 Krowodrza przy ul. Przegon w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na dz. nr 323/2, 569 obr. 11 Krowodrza przy ul. Przegon w Krakowie”