kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 314, 2/2, 298 obr. 25 Krowodrza przy ul. Jurajskiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

Rozpatrzenie uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GEN. BORA-KOMOROWSKIEGO - REJON KONCENTRACJI USŁUG" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian

Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY KOSZYKARSKIEJ", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian

Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC NOWOHUCKIEJ I KLIMECKIEGO" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

Metka i dziennik zmian

Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KLEPARZ" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

Metka i dziennik zmian

"Adaptacja zabytkowego obiektu fortu, a także budowa nowego obiektu kubaturowego, a tym samym utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, obsługa planowanego przedsięwzięcia będzie realizowana poprzez istniejący zjazd z ul. Fortecznej"

Metka i dziennik zmian

Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁĄKI NOWOHUCKIE" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

Metka i dziennik zmian

Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC PACHOŃSKIEGO, WYKI, ŁOKIETKA" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

Metka i dziennik zmian

"Adaptacja zabytkowego obiektu fortu, a także budowa nowego obiektu kubaturowego, a tym samym utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, obsługa planowanego przedsięwzięcia będzie realizowana poprzez istniejący zjazd z ul. Fortecznej"