kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci sanitarnej i sieci wodociągowej.

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Magazynowa, Kraków / 162/5, 120/3; obr. 104; jedn. ewid. Podgórze

Metka i dziennik zmian

„Budowa gminnej drogi publicznej, klasy dojazdowej w ciągu dróg oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Wielicka-Wschód symbolami KD/D.3, KD/D.7 [...]