kanał rss
Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie przebudowy poza obszar kolizji istniejącej linii napowietrzno-kablowej

Metka i dziennik zmian

Budowa oświetlenia ulicznego oraz odcinka sieci elektroenergetycznej.

Metka i dziennik zmian

Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian

Dobudowa tarasu przy budynku mieszkalnym.