kanał rss
Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków wznawia rozpatrywanie i kwalifikowanie wniosków kandydatów do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Towarzystw Budownictwa Społecznego

 

Metka i dziennik zmian

Zabudowa kabli zasilających oraz słupów oświetleniowych.

Metka i dziennik zmian

Budowa instalacji centralnej ciepłej wody.

Metka i dziennik zmian

Budowa wewnętrznej instalacji.