kanał rss
Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie dotyczące sposobu załatwienia petycji wielokrotnej w treści której zwrócono się z postulatem podjęcia działań, które przyczynią się do zmiany przeznaczenia działek stanowiących własność podmiotów wnoszących petycję, a znajdujących się na obszarze objętym sporządzanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki Kostrze - Obszar Łąkowy" - odpowiedź

Metka i dziennik zmian

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków budynku Seminarium Śląskiego.