kanał rss
Metka i dziennik zmian

"Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, wjazdem i wewnętrznym układem drogowym, oraz infrastrukturą techniczną wraz ze stacją trafo"

Metka i dziennik zmian

„Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Al. 29 Listopada w Krakowie, na działkach nr 266, 148, 149, 150, 151, 145/2, 144/5, 142/4, 138/6, 136/3, 134/5, 132/26, 132/27, 132/28, 132/29, 132/14, 134/3, 136/1, 138/5, 142/3, 144/4, 145/1, 144/2 obr. 28 Krowodrza”

 

 

 

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (rurociągu tłocznego) na części dz. nr 304, 307, 57/2 obr. 32 Krowodrza w ul. Waliszewskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Na Zielonki w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 40, 53, 54, 95 obr. 24 Krowodrza w rejonie ul. Jasnogórskiej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 437/1, 236/2, 153, 152/1, 154/8, 154/9 obr. 16 Śródmieście przy ul. Widok w Krakowie”