kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 475/2, 144/32, 144/18 obr.60 Podgórze przy ul. Czajnej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej na działce nr 7/12 obr. 30 Krowodrza i na działce nr 336/1 obr. 31 Krowodrza przy ulicy Zygmunta Glogera w Krakowie.”

Metka i dziennik zmian

„Budowa miejskiej sieci wodociągowej dn 100-160 mm i kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym dn 63-90 mm (rurociąg tłoczny), dn 250 mm (rurociąg grawitacyjny) oraz budowa i przebudowa sieci gazowej dn 40-75 mm na działkach nr 699, 1054/1, 1054/2, 1054/3, 1054/4, 1054/5, 1054/6, 1054/7 obr. 34 Krowodrza przy ulicy Na Polach w Krakowie.”

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2018.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu Osiedla Bohaterów Września 37 dz. nr 47/20 obr. 2 Nowa Huta, Osiedla Piastów 8 dz. nr 64/7 obr. 2 Nowa Huta.

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 594/11, 572/6, 268/6, 268/5, 269/7, 269/6, 833, 831 obr. 49 Podgórze przy ul. Zabawa w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa stacji bazowej nadawczo-odbiorczej transmisji danych nr 55490 KRAKÓW FRIEDLEINA/28973 przy ul. Friedleina 31 w Krakowie, na działce nr 147 obr. 45 Krowodrza”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 659, 660, 652 obr. 34 Krowodrza przy ul. Stawowej w Krakowie”.