kanał rss
Metka i dziennik zmian
2017-11-20 OBWIESZCZENIE

Budowa węzła betoniarskiego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz budowa zbiornika na nieczystości sanitarne na działce nr 1/585 obr. 20 Nowa Huta przy ul. Cementowej w Krakowie

Metka i dziennik zmian
2017-11-20 OBWIESZCZENIE

„Budowa zamkniętego wodnego obiegu brudnego walcowni z osadnikami i chłodniami wentylatorowymi, ociekaczem szlamu, odmulnikami, przebudowa budynku hali walcowni w zakresie pomieszczeń elektrycznego i pompowni z przebudową układu drogowego i infrastruktury technicznej na działce nr 1/308 obr. 20 Nowa Huta przy ul. Ujastek 1 w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 209/2, 336, 210/1, 82 obr. 4 Podgórze przy ul. Krzewowej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian
2017-11-17 XVI edycja PPL

Gmina Miejska Kraków informuje, iż organizuje XVI edycję Programu Pomocy Lokatorom

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew z terenu ul. Jerzmanowskiego 8, 12, 32, ul. Teligi 30, 32.

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 288/6 obr. 79 Podgórze przy ul. Bogucianka w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR 11 na działkach nr 83/2, 83/15 obr. 37 Podgórze oraz działce nr 263 obr. 40 Podgórze przy ul. Unruga w Krakowie”