kanał rss
Metka i dziennik zmian
2018-06-19 POSTANOWIENIE

"Budynek mieszkalno – usługowy z garażem wbudowanym wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznymi i słaboprądowymi, wentylacji mechanicznej, c.o., wewnętrzne drogi dojazdowe i miejsca postojowe, instalacjami zewnętrznymi na działce: oświetlenie terenu, odwodnienie terenu (odwodnienie układu drogowego) z separatorami do ostatniej studzienki na działce, kanalizacja sanitarna do ostatniej studzienki na działce, zieleń urządzoną, zlokalizowany przy ul. Ślicznej 36, na działce nr 524/39 obr.4 Kraków - Śródmieście"

Metka i dziennik zmian

Świadczenie wychowawcze 500+

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa altany śmietnikowej o agregat prądotwórczy.

Metka i dziennik zmian

Budowa instalacji ciepłej wody.

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie