kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej

Metka i dziennik zmian

Program pod nazwą Kraków dla Rodziny „N” został wprowadzony uchwałą nr LXXIII/1763/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. Jest elementem polityki społecznej Gminy Miejskiej Kraków i ma na celu wspieranie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.