kanał rss
Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Krakówz siedzibą w Krakowie, przy placu Wszystkich Świętych 3-4 informuje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobów Towarzystw Budownictwa Społecznego. Termin składania wniosków: od 1 października 2018 r. do 30 listopada 2018 r. 

Metka i dziennik zmian

Wymiana stolarki aluminiowej.

Metka i dziennik zmian

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony

części nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków położonej w obrębie 63-Podgórze przy ulicy Białoruskiej, obj. KW nr KR1P/00561874/2 w obszarze o łącznej powierzchni 0,0018 ha działki nr 413/20 o całkowitej powierzchni 0,2270 ha, z przeznaczeniem na postawienie garażu blaszanego i do użytkowania na cel: garaż blaszany