kanał rss
Metka i dziennik zmian

Przyjmowanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

 

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MALBORSKA". Termin składania wniosków do dnia 31 sierpnia 2018 r.
Sposoby składania wniosków opisane zostały w ogłoszeniu: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "BARYCZ II" (-> Odnośnik do ogłoszenia), "RAJSKO II" (-> Odnośnik do ogłoszenia), "SOBONIOWICE II" (-> Odnośnik do ogłoszenia). Termin składania wniosków do ww. planów do dnia 28 września 2018 r.  - sposoby składania wniosków opisane zostały w treści ogłoszeń.

Metka i dziennik zmian

Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.