kanał rss
Metka i dziennik zmian

Wymiana stolarki aluminiowej.

Metka i dziennik zmian

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony

części nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków położonej w obrębie 63-Podgórze przy ulicy Białoruskiej, obj. KW nr KR1P/00561874/2 w obszarze o łącznej powierzchni 0,0018 ha działki nr 413/20 o całkowitej powierzchni 0,2270 ha, z przeznaczeniem na postawienie garażu blaszanego i do użytkowania na cel: garaż blaszany

 

Metka i dziennik zmian
2018-09-28 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚĆ D" - Termin składania wniosków do dnia 31 października 2018 r. Sposoby składania wniosków opisane zostały w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2018-09-28 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOBIERZYŃSKA" - Termin składania wniosków do dnia 30 listopada 2018 r. Sposoby składania wniosków opisane zostały w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2018-09-28 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KAZIMIERZA WIELKIEGO" - Termin składania wniosków do dnia 16 listopada 2018 r. Sposoby składania wniosków opisane zostały w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)