kanał rss
Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2019 zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Komórka realizująca: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian

Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.

Metka i dziennik zmian

Przebudowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.