kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budowa dwóch bud.mieszk.jednorodzinnych

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej- ul. Wrobela, dz.160/2,161/9,161/4 obr.107 Podgórze, Kraków

Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu Decyzja 49/S/2015 ul. Królowej Jadwigi 46A dz. 120/1 obr. 13

Metka i dziennik zmian

Osiedlowa sieć cieplna z przyłączami do budynków mieszkalno-usługowych.

Metka i dziennik zmian

Budynek mieszkalny jednorodzinny.

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa budynku jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.