kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa osiedlowej sieci cieplnej.

Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych -przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 

Metka i dziennik zmian

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Metka i dziennik zmian

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu Decyzja nr 16/S/2015 ul. Gajówka, dz. nr 49/4

Metka i dziennik zmian

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.