kanał rss
Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

Metka i dziennik zmian

Informacja o umorzeniu postępowania.

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

Metka i dziennik zmian

Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Metka i dziennik zmian

Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową spustu DN 150 mm do studni bezodpływowej.

Metka i dziennik zmian

Demontaż sieci napowietrznej NN wraz z oświetleniem ulicznym na słupach elektroenergetycznych, budowa linii energetycznej kablowej NN 0,4 KV oraz oświetlenia ulicznego.

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa sieci wodociągowej dla przyłączenia budynków jednorodzinnych oraz przebudowa przepięcia wodociągowego w związku z budową sieci wodociągowej.