kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Metka i dziennik zmian

Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych . 

Metka i dziennik zmian

Lista ocenionych wniosków o udzielenie dotacji celowej na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa wraz z wysokością kwoty dotacji celowej - Lista 23/2015 z dnia 31.07.2015 r.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci wodociągowej.

Metka i dziennik zmian

Nadbudowa, przebudowa, budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Informacja o umorzeniu postępowania

Decyzja nr 180/U/2015

Metka i dziennik zmian

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Budowa domu jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Nadbudowa budynku mieszkalnego.