kanał rss
Metka i dziennik zmian

Nadbudowa budynku jednorodzinnego- dz.24/2 obr.82, jedn.ewid.Podgórze, Kraków

 

Metka i dziennik zmian

Budowa miejskiej sieci wodociągowej - ul. Forteczna, dz.576/4,576/5,772 obr.68,jedn.ewid.Podgórze, Kraków

Metka i dziennik zmian

Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej- dz.576/4,576/5,772 obr.68 jedn.ewid.Podgórze, Kraków

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci wodociągowej ul. Czerwiakowskiego, dz.73/54,73/71,73/79 obr.58, jedn.ewid.Podgórze,Kraków 

Metka i dziennik zmian

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem.

Metka i dziennik zmian

Budowa nowego budynku jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa istniejącego budynku.

Metka i dziennik zmian

Budowa dwóch bud.mieszk.jednorodzinnych