kanał rss
Metka i dziennik zmian

postępowanie w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wydaniem z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa decyzji z dnia 13.12.2016 r. nr 3010/2016 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w zabudowie bliźniaczej i wolnostojącej) wraz z zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem, drogą dojazdową, instalacjami wewnętrznymi w terenie: oświetlenia terenu, energetycznymi i teletechnicznymi, gazowymi, wodnymi, kanalizacyjnymi i instalacjami wewnętrznymi w budynkach: gazowymi, grzewczymi, wodno-kanalizacyjnymi, wentylacji mechanicznej i elektrycznymi na działkach nr 1024/2, 1026/2, 1027/2, 1028/2 obr.33 Krowodrza przy ul. Piaskowej w Krakowie, jako I ETAP budowy zespołu 26 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w zabudowie bliźniaczej i wolnostojącej) wraz z zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem drogą dojazdową instalacjami wewnętrznymi w terenie: oświetlenia terenu, energetycznymi i teletechnicznymi, gazowymi, wodnymi, kanalizacyjnymi i instalacjami wewnętrznymi w budynkach: gazowymi, grzewczymi, wodno-kanalizacyjnymi, wentylacji mechanicznej i elektrycznymi na działkach nr 1024/2, 1026/2, 1027/2, 1028/2 obr. 33 Krowodrza oraz budowa zjazdu na działkę nr 1497/2 obr. 33 Krowodrza przy ul. Piaskowej i ul. Stelmachów w Krakowie" (sygnatura sprawy: AU-01-1.6740.1.1903.2016.APO)

 

Metka i dziennik zmian

postępowanie wznawiające postępowanie zakończone wydaniem z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa decyzji z dnia 13.12.2016 r. nr 3010/2016 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w zabudowie bliźniaczej i wolnostojącej) wraz z zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem, drogą dojazdową, instalacjami wewnętrznymi w terenie: oświetlenia terenu, energetycznymi i teletechnicznymi, gazowymi, wodnymi, kanalizacyjnymi i instalacjami wewnętrznymi w budynkach: gazowymi, grzewczymi, wodno-kanalizacyjnymi, wentylacji mechanicznej i elektrycznymi na działkach nr 1024/2, 1026/2, 1027/2, 1028/2 obr.33 Krowodrza przy ul. Piaskowej w Krakowie, jako I ETAP budowy zespołu 26 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w zabudowie bliźniaczej i wolnostojącej) wraz z zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem drogą dojazdową instalacjami wewnętrznymi w terenie: oświetlenia terenu, energetycznymi i teletechnicznymi, gazowymi, wodnymi, kanalizacyjnymi i instalacjami wewnętrznymi w budynkach: gazowymi, grzewczymi, wodno-kanalizacyjnymi, wentylacji mechanicznej i elektrycznymi na działkach nr 1024/2, 1026/2, 1027/2, 1028/2 obr. 33 Krowodrza oraz budowa zjazdu na działkę nr 1497/2 obr. 33 Krowodrza przy ul. Piaskowej i ul. Stelmachów w Krakowie"

Metka i dziennik zmian

„BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO WRAZ Z GARAŻEM PODZIEMNYM, WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, GAZU, ELEKTRYCZNYMI W TYM SŁABOPRĄDOWYMI, INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI POZA BUDYNKIEM: KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ OD BUDYNKU DO STUDNI S1, EN. ELEKTRYCZNEJ I OŚWIETLENIEM TERENU, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM I KOMUNIKACJI PIESZEJ NA DZIAŁKACH NR 304/4, 180/1, 181/1, 183/1, 184/1, 185/1, 289/4, NA FRAGMENCIE DZIAŁEK 304/7, 304/5, 180/2, 184/2, 304/6, OBR. 9 J.E. PODGÓRZE PRZY UL. ŚW. JACKA W KRAKOWIE."

Metka i dziennik zmian

„BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO WRAZ Z GARAŻEM PODZIEMNYM, WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, GAZU, ELEKTRYCZNYMI W TYM SŁABOPRĄDOWYMI, INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI POZA BUDYNKIEM: KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ OD BUDYNKU DO STUDNI S1, EN. ELEKTRYCZNEJ I OŚWIETLENIEM TERENU, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM I KOMUNIKACJI PIESZEJ NA DZIAŁKACH NR 304/4, 180/1, 181/1, 183/1, 184/1, 185/1, 289/4, NA FRAGMENCIE DZIAŁEK 304/7, 304/5, 180/2, 184/2, 304/6, OBR. 9 J.E. PODGÓRZE PRZY UL. ŚW. JACKA W KRAKOWIE."

Metka i dziennik zmian

"Nadbudowa budynku dydaktycznego oraz nadbudowa budynku zaplecza hotelowego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na działkach nr 446/8, 446/14 obr. 5 Śródmieście przy ul. Przy Rondzie 5 w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej na działkach nr 1/7, 330/2 obr. 43 Podgórze, 679/4 obr. 33 Podgórze, 172/2, 172/1, 118/15, 118/18, 118/17, 118/19, 118/11 obr. 34 Podgórze przy ul. Zalesie, ul. Wiśniewskiego w Krakowie”.