kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i sieci wodociągowej.

Metka i dziennik zmian

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

Metka i dziennik zmian

Budowa konternerowej stacji transformatowej.

Metka i dziennik zmian

"Zespół 7 budynków biurowo-usługowych (usługi zdrowia, gastronomi) wraz z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną (trafostacje, zbiorniki retencyjne) i wewnętrznym układem komunikacyjnym na terenie działek nr 9/46, 9/54, 9/50, 9/52, 10/6 obręb 47 Podgórze oraz wjazdami z ul. Puszkarskiej (dz. nr 263/18 poprzez działkę 263/13) oraz ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej (dz. nr 269 poprzez działkę 244/10) przy ulicach Puszkarskiej i Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Krakowie".

Metka i dziennik zmian

"Zespół 7 budynków biurowo-usługowo-mieszkalnych wraz z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną (trafostacje, zbiorniki retencyjne) i wewnętrznym układem komunikacyjnym na terenie działek nr 9/46, 9/54, 9/50, 9/52, 10/6 obręb 47 Podgórze oraz wjazdami z ul. Puszkarskiej (dz. nr 263/18 poprzez działkę 263/13) oraz ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej (dz. nr 269 poprzez działkę 244/10) przy ulicach Puszkarskiej i Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Krakowie".

Metka i dziennik zmian

"Zespół 7 budynków biurowo-usługowych (usługi konferencyjne, gastronomiczne, administracyjne) wraz z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną (trafostacje, zbiorniki retencyjne) i wewnętrznym układem komunikacyjnym na terenie działek nr 9/46, 9/54, 9/50, 9/52, 10/6 obręb 47 Podgórze oraz wjazdami z ul. Puszkarskiej (dz. nr 263/18 poprzez działkę 263/13) oraz ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej (dz. nr 269 poprzez działkę 244/10) przy ulicach Puszkarskiej i Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Krakowie".