kanał rss
Metka i dziennik zmian

budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Metka i dziennik zmian

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

Metka i dziennik zmian

Wykonanie sieci i przyłącza ciepłowniczego do budynku,

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa sieci wodociągowej

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Metka i dziennik zmian

Przebudowa otworu okiennego na okno balkonowe -ul.Zdunów 10A,dz.161/2, obr.43, jedn.ewid.Podgórze, Kraków

Metka i dziennik zmian

zgłoszenie budowy kanału ogólnospławnego -ul. Kordiana,dz.2473, 433/1 obr.63

Metka i dziennik zmian

zgłoszenie budowy dwóch bud.mieszkalnych jednorodzinnych - ul.Hufcowa, dz.196/9, 196/7, 196/12 obr.40