kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie przebudowy elewacji budynku jednorodzinnego oraz remont ogrodzenia.

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Metka i dziennik zmian

budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Metka i dziennik zmian

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

Metka i dziennik zmian

Wykonanie sieci i przyłącza ciepłowniczego do budynku,

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa sieci wodociągowej

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej