kanał rss
Metka i dziennik zmian

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie budowy sieci kablowej - ul Skośna, dz.275/1, 308/12, 323/1 obr.43

Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie budowy- ul. Kordiana, dz.277/14 ,245/4, 433/1, 435 obr.63

Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie budowy- ul. Zalipki, dz.533/29, 533/30, 527/10 obr.101

Metka i dziennik zmian

Informacja o umorzeniu postępowania- ul. Chrzanowskiego, dz.183/2 obr.93

Metka i dziennik zmian

Informacja o umorzeniu postępowania-Decyzja Nr 219/U/2015, ul Przewiewna, dz.151/1,obr.60