kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej- ul.Stepowa/Podgórki dz.120/7,120/4,121/6,121/8,121/3,122/31,122/27,122/21 jedn.eid.Podgórze

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu . 

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci wodociągowej - ul.Libertowska, 491,397/8,398/1 obr.87, jedn.ewid.Podgórze, Kraków

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.