kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Budynek mieszkalny jednorodzinny

Metka i dziennik zmian

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa sieci cieplnej i budowa przyłącza. 

Metka i dziennik zmian

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV wraz z elektroenergetycznym przyłączem kablowym SN 15kV, elektroenergetyczną siecią kablową nN 0,4kV oraz pięcioma złączami kablowymi nN.

Metka i dziennik zmian

budowa kanalizacji sanitarnej

Metka i dziennik zmian

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego