kanał rss
Metka i dziennik zmian

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian

Termomodernizacja ścian zewnętrznych bez wymiany okien oraz remont klatek schodowych.

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i osiedlowej sieci ciepnej wraz z przyłączami wodociągowymi, kanalizacyjnymi i cipelnymi do budynków 1A, 1B, 1C, 1D, 2A .  

Metka i dziennik zmian

Budowa budynku jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Przebudowa budynku jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci cieplnej z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych .