kanał rss
Metka i dziennik zmian

Przebudowa istniejącego garażu.

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami cieplnymi -ul Zabłocie dz.267/1, 267/5 ,272 ,9/1 ,9/2, 10/3 jedn.ewid.Podgórze, Kraków

Metka i dziennik zmian

Nadbudowa wraz z przebudową dachu, budowa lukarn, zmiana sposobu użytkowania poddaszsa na cele mieszkalne w bud. mieszk. jednorodz.