kanał rss
Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu - Decyzja Nr 14/S/2015, ul.Półłanki, dz.122/2 obr.23 Podgórze

Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu- Decyzja Nr 13/S/2015, ul. Pod Pomnikiem, dz.147/7, 147/16 obr. 102 Podgórze

Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu- Decyzja Nr 10/S/2015, ul. Bartników dz.222/3, 222/4, 222/10, 222/11 obr.106 Podgórze

Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu- Decyzja 9/S/2015, ul. Grawerska,dz.161/12 obr. 91 Podgórze

Metka i dziennik zmian

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15,04kV, elektroenergetycznego przyłącza kablowego SN 15kV, elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV oraz pięciu złączy kablowych nN na dz. 1 obr. 31 Krowodrza i nr 756/4, 756/3, 755/6, 755/4, 756/2, 755/3, 750/4, 750/5 obr.33 Krowodrza przy ul. Łokietka w Krakowie.

 

Metka i dziennik zmian

Budynek jednorodzinny wolnostojący z garażem dwustanowiskowym.

Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu-Decyzja Nr 18/S/2015, ul Wyrwa, dz.102/12, 102/13 obr.64 Podgórze

Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu -Decyzja  19/S/2015,ul Siarczana  dz. 822 obr.67 Podgórze

Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu Decyzja 33/S/2015 ul. Nasza dz.207/95 obr.10

Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu Decyzja 32/S/2015 ul. Królowej Jadwigi 46A dz. 120/1 obr.13