kanał rss
Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu Decyzja 48/S/2015 ul. Kamedulska 39B dz. 174/5

Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu Decyzja 43/S/2015 ul. ul. Wodociągowa, dz. nr 220/1, obr. 16.

Metka i dziennik zmian

Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

Metka i dziennik zmian

Posadowienie stacji trafo dwu transformatorowej.

Metka i dziennik zmian

Nadbudowa budynku jednorodzinnego- dz.24/2 obr.82, jedn.ewid.Podgórze, Kraków