kanał rss
Metka i dziennik zmian

Przebudowa, nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci kanalizacyjnej .

Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu

Metka i dziennik zmian

Budowa budynku mieszkalnego.

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku mieszkalnego. 

Metka i dziennik zmian

Przebudowa gazociągu stalowego niskiego ciśnienia. 

Metka i dziennik zmian

Budowa budynku mieszkalnego.

Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu.