kanał rss
Metka i dziennik zmian

Bud.sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

 

Metka i dziennik zmian

Informacja o umrozeniu postepowania.

Metka i dziennik zmian

Budowa odrębnych ciągów instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji kanalizacji opadowej, pompowni ścieków sanitarnych, retencją wód opadowych z budową przyłącza kanalziacji ogólnospławnej.

Metka i dziennik zmian

Budowa wnętrzowej wolnostojącej stacji transformatorowej do zasilania zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Metka i dziennik zmian

Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami w rejonie budynków od numeru 39 do 44 na os. Dywizjonu 303 w Krakowie.