kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budowa przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacji sanitarnych.

Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu -Decyzja nr 2/S/2016, ul.Wielicka, dz.226/8,226/9, 226/10,1365,1376 obr.53, jedn.ewid.Podgórze, Kraków

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.