kanał rss
Metka i dziennik zmian

Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Nadbudowa, przebudowa, i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu Decyzja 37/S/2015 ul. Amazonek dz. 347/6, 348/3 obr. 53

Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu Decyzja 36/S/2015 ul. Wrocławska/Racławicka dz. 44/72, 44/76, 44/77, 44/78, 44/81, 44/82, 44/83, 44/85, 44/87 obr. 45

Metka i dziennik zmian

Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących.

Metka i dziennik zmian

Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących.