kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej.

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

Metka i dziennik zmian

Informacja o umorzeniu postępowania.

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

Metka i dziennik zmian

Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Metka i dziennik zmian

Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową spustu DN 150 mm do studni bezodpływowej.