kanał rss
Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Orleańska, dz.38/19,obr.69 jedn.ewid.Podgórze, Kraków

Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie budowy- ul. Popiełuszki,dz.690/5,34/1,34/8 obr.101.jedn.ewid.Podgórze,Kraków

Metka i dziennik zmian

Przebudowa elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wykonanie otworu drzwiowego, budowa podestu ze schodami.

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej .