kanał rss
Metka i dziennik zmian

Demontaż istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn oraz budowa sieci kablowej nn 0,4 kV.

Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Przebudowa mieszkania nr 1 w domu jednorodzinnym.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w ramach zadania "Modernizacja obwodu nr 2 sieci napowietrznej niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej nr 3066".

Metka i dziennik zmian

Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV w ramach zadania "Modernizacja obwodu sieci napowietrznej niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej nr 33039" Kraków ul. Korepty, ul. Mała Góra.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian

Budowa budynku jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Budowa budynku jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej.