kanał rss
Metka i dziennik zmian

Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu Decyzja 8/S/2015 ul. Dożynkowa dz. 17/3, 18/3, 17/8, 17/9

Metka i dziennik zmian

Budowa budynku jednorodzinnego. 

Metka i dziennik zmian

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Metka i dziennik zmian

Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych . 

Metka i dziennik zmian

Lista ocenionych wniosków o udzielenie dotacji celowej na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa wraz z wysokością kwoty dotacji celowej - Lista 23/2015 z dnia 31.07.2015 r.