kanał rss
Metka i dziennik zmian

Przebudowa budynku jednorodzinnego- ul.Zbydniowicka, dz.78/1 obr.110.,jedn.ewid.Podgórze

Metka i dziennik zmian

Budowa dwóch słupów oświetleniowych wraz z zasilającym je odcinkiem kabla elektroenergetycznego - wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci wodociągowej.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.