kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Zespół zabudowy mieszkalno-usługowej z garażami podziemnymi i garażami na parterze z instalacjami wewnętrznymi

i infrastrukturą techniczną na działkach nr 385/5, 385/6, 385/9, 385/20, 385/23, 385/24, 385/25, 385/26, 385/32, 385/36, 385/37, 385/38, 403/8 z wjazdem z działki drogowej nr 490/9 obr 5 Śródmieście przy ul. Mogilskiej w Krakowie”.

 

Metka i dziennik zmian

"Budowa centrum handlowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, naziemnych miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą"

Metka i dziennik zmian

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, z dojściem, dojazdem, z instalacjami wewnętrznymi na działce nr 228/6 obr.33 Podgórze, budowa zjazdu z działki nr 228/15, 231/2 obr. 33 Podgórze, w rejonie ul. Ruczaj i ul. Krokusowej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew z terenu: ul. Bohaterów Wietnamu 5 - dz. nr 936/1 obr. 23 Śródmieście, ul. Janickiego 6 - dz. nr 454/1 obr. 4 Śródmieście, ul. Młyńska 7 - dz. nr 7074 obr. 23 Śródmieście, ul. Młyńska 4, 6 - dz. nr 751/12 obr. 4 Śródmieście, ul. Młyńska Boczna 3, 5 - dz. nr 751/1 obr. 4 Śródmieście.

Metka i dziennik zmian

„Budowa osiedlowej sieci cieplnej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 10/4, 11, 71/20, 71/21, 71/24, 71/25, 71/26, 71/27, 128, 681/12, 681/13, 681/14, 681/15, 681/16, 681/17, 681/74, 814/2, 814/5 obr. 22 Śródmieście przy ul. Powstańców/ul. Reduta w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 11, 681/1, 681/12, 681/13, 681/14, 681/15, 681/17, 681/71, 681/72, 681/74, 814/2, 814/3, 814/4, 814/5, 821, 824/1, 824/2 obr. 22 Śródmieście przy ul. Reduta w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z terenu: ul. Łepkowskiego 8 - dz. nr 193/20 obr. 22 Śródmieście, ul. Majora 20, 24 - dz. nr 67/145 obr. 22 Śródmieście, ul. Majora 56 - dz. nr 67/133 obr. 22 Śródmieście, ul. Strzelców 17 - dz. nr 67/102 obr. 22 Śródmieście.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa, z terenu przy ul. Narciarskiej 2 E - dz. nr 391/4 obr. 49 Nowa Huta.