kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym wraz z instalacjami wew.: wod. –kan., c.o., elektryczną, teletechniczną, wentylacji mechanicznej, zewnętrznej instalacji kanalizacji opadowej i sanitarnej, rozbiórka i budowa instalacji oświetlenia zewnętrznego i rozbiórka nawierzchni utwardzonej oraz budowa drogi wewnętrznej, rampy, chodników, miejsc postojowych i małej architektury, zlokalizowana przy ul. Kłosowskiego w Krakowie, na działce 296 obr.7 Kraków – Nowa Huta.