kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 4/7 i 22/1 obr. 11 Krowodrza przy ul. Emaus w Krakowie”

Metka i dziennik zmian
2018-12-11 III sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana III sesja Rady Miasta Krakowa na czwartek, 19 grudnia 2018 roku o godzinie 11:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu ul .Bałuckiego 30 dz. nr 553/27 obr. 10 Podgórze.

Metka i dziennik zmian

„Przebudowa wraz z rozbudową sieci cieplnej przy ul. Medweckiego – Stella Sawickiego na odcinku od komory ciepłowniczej 1WKVI/1 do komory 1WK3P na działkach nr 21/48, 21/68, 21/69, 21/277 obr. 6, Nowa Huta oraz działkach nr 157/367, 158/111, 158/19, 158/20, 158/21, 158/23, 158/24, 158/25, 159/11, 159/12, 159/32, 159/34, 283/1 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Stella - Sawickiego w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian
2018-12-11 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi
Metka i dziennik zmian
2018-12-11 Rozpatrzenie uwag

Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PRZEWÓZ" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian

„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr 55543 KKR_KRAKÓW_MEDWECKIEGO na dachu istniejącego obiektu budowlanego na Osiedlu 2 Pułku Lotniczego 22 w Krakowie, na działce nr 171 obr.7 Nowa Huta”.

Metka i dziennik zmian

"Utworzenie punktu zbierania odpadów, w tym też odpadów złomu na działce nr ew. 281 obręb 1 Nowa Huta przy ul. Powstańców".