kanał rss
Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu ul. Pszennej 7 dz. nr 57/34, 67/5, 128/12 obr. 47 Podgórze.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STARY BIEŻANÓW" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.
Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu rozpocznie się w dniu 30 listopada 2017 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)