kanał rss
Metka i dziennik zmian
2018-09-21 Informacja z zakresu planowania przestrzennego

Z dniem 22 września 2018 r. wchodzi w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON FORTU BRONOWICE" (-> Odnośnik do strony planu)

Metka i dziennik zmian
2018-09-21 Rozpatrzenie uwag

Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ALEI IGNACEGO DASZYŃSKIEGO" oraz prognozy oddziaływania na środowisko (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. ”Spotkanie z Mikołajem”

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. ”Otwarci na świat”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa garaży podziemnych, garażu naziemnego zamkniętego, parkingu naziemnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach inwestycji p.n. Budowa budynków usługowo-mieszkalnych z garażami podziemnymi i naziemnym, z wewnętrznymi instalacjami (wewnątrz i na zewnątrz budynku) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce 74/4 obr 14 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Klimeckiego w Krakowie”