kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR11 na działkach nr 427/6, 228/4, 228/5, 427/2, 227/2, 224/2, 225/3 obr. 103 Podgórze przy ul. Kokotowskiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Przebudowa węzła rozjazdów nr 51 II brama w Stacji Obsługi Tramwajów polegająca na przebudowie zjazdu na zajezdnię z jednotorowego na dwutorowy wraz ze zwrotnicami rozjazdowymi oraz krzyżownicami, przebudowie układu drogowego w zakresie chodnika, przebudowie sieci trakcyjnej tramwajowej oraz przebudowie i rozbudowie sieci i instalacji elektroenergetycznej, sieci kanalizacji opadowej wraz z odwodnieniem torowiska, sieci kanalizacji sanitarnej oraz zabezpieczenia istniejącej sieci ciepłowniczej i gazowej na działkach nr 400, 551, 552 obr. 44 nowa Huta przy ul. Ujastek/ Łowińskiego w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego w granicy działek nr 162/8 i 182/8 obr. 55 Podgórze przy ul. Jerzmanowskiego.

Metka i dziennik zmian

Budowa instalacji centralnego ogrzewania.