kanał rss
Metka i dziennik zmian

Remont budynku usługowego polegającego na wymianie poszycia elewacji wraz z modernizacją portalu wejściowego oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami cieplnymi i instalacjami wewnęyrznymi : kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wody, c.o. wentylacji mechanicznej, elektryki, instalcji oświetlenia terenu.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci wodociągowej , przyłączy wody, kanalizacji ogólnospławnej, przyłączy teletechnicznych, przyłączy c.o.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej- ul.Stepowa/Podgórki dz.120/7,120/4,121/6,121/8,121/3,122/31,122/27,122/21 jedn.eid.Podgórze

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu . 

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci wodociągowej - ul.Libertowska, 491,397/8,398/1 obr.87, jedn.ewid.Podgórze, Kraków