kanał rss
Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

Metka i dziennik zmian

Przebudowa budynku jednorodzinnego- ul.Zbydniowicka, dz.78/1 obr.110.,jedn.ewid.Podgórze