kanał rss
Metka i dziennik zmian

Urząd Miasta Krakowa aktualizuje Miejski Program Rewitalizacji Krakowa przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa z 5 listopada 2014 r.

Metka i dziennik zmian

Przebudowa i rozbudowa bud.jednorodzinnego

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu- ul. Jeziorko, dz.192, 350 obr.22, Kraków, Nowa Huta

Metka i dziennik zmian

Informacja o umorzeniu postępowania