kanał rss
Metka i dziennik zmian

Informacja o umorzeniu postępowania

Metka i dziennik zmian

Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

Metka i dziennik zmian
2016-07-21 informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. 28 lipca 1943, dz. nr 675, 502 obr. 10 Krowodrza

AU-01-1.6743.135.2016.MLE

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r., poz. 23) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy:

Budowa sieci wodociągowej DN100 z rur z żeliwa sferoidalnego w rejonie ul. 28 Lipca 1943 w Krakowie, na dz. 675, 502 obr. 10 Krowodrza