kanał rss
Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu , Dec.Nr 19/S/2016 z dnia 05.04.2016- ul. Barycka,dz.199/6,200/1 obr.98 i 99 jedn.ewid.Podgórze,Kraków

Metka i dziennik zmian

Budowa budynku jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Orleańska, dz.38/19,obr.69 jedn.ewid.Podgórze, Kraków