kanał rss
Metka i dziennik zmian

Informacja o umorzeniu postępowania-Decyzja Nr 219/U/2015, ul Przewiewna, dz.151/1,obr.60

Metka i dziennik zmian

Przebudowa linii napowietrznej 15 kV.

Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu- Decyzja Nr 31/S/2015, ul.Gen. Karcza, dz.27/1 obr.71

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa sieci wodociągowej.

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu- Decyzja Nr 30/S/2015, ul.Hufcowa dz.196/9, 196/7, 196/12 obr.40

Metka i dziennik zmian

Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych.