kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budowa sieci wodociągowej - ul. Krzewowa, dz.336,85,337/1,342/2 obr.4,jedn.ewid.Podgórze, Kraków

Metka i dziennik zmian

Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej.

Metka i dziennik zmian

Budowa budynku mieszkalnego.

Metka i dziennik zmian

Budowa miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej.

 

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa sieci wodociągowej.

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.