kanał rss
Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu- Decyzja Nr 56/S/2015, ul.Skośna, dz.275/1,308/12,323/1,obr.43,Podgórze

Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu

ul.Szymonowica, dz.239/1,239/2,433,440 obr.41, Podgórze

Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Na Polach/Stawowa dz. 574, 517/5, 517/4, 516/6 obr. 34

Metka i dziennik zmian

Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami.

Metka i dziennik zmian

Wniesienie sprzeciwu dla budowy stacji transformatorowej -ul. Wrobela 4a

Metka i dziennik zmian

Przebudowa sieci napowietrznej

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Becka dz. 326/3, 367 obr.51