kanał rss
Metka i dziennik zmian

Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu- Decyzja Nr 30/S/2015, ul.Hufcowa dz.196/9, 196/7, 196/12 obr.40

Metka i dziennik zmian

Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Metka i dziennik zmian

Wniesienie sprzeciwu wobec zamiaru nadbudowy budynku jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej.

 

Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie budowy linii oświetleniowej

Metka i dziennik zmian

Przebudowa budynku jednorodzinnego