kanał rss
Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu Decyzja 33/S/2015 ul. Nasza dz.207/95 obr.10

Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu Decyzja 32/S/2015 ul. Królowej Jadwigi 46A dz. 120/1 obr.13

Metka i dziennik zmian

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej Dn 200/315 wraz z przyłączami do projektowanych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych.

Metka i dziennik zmian

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie budowy sieci kablowej - ul Skośna, dz.275/1, 308/12, 323/1 obr.43

Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie budowy- ul. Kordiana, dz.277/14 ,245/4, 433/1, 435 obr.63