kanał rss
Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie budowy- ul. Sempołowskiej- dz.184, obr.47 jedn.ewid.Podgórze

Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie budowy- ul. Zagrody,dz.561/7, 561/9, 562/6, 188/9, 236/12, 236/6 obr.10 Podgórze

Metka i dziennik zmian

Informacja o umorzeniu postępowania-ul.Dauna, dz.104 obr.51 Podgórze

Metka i dziennik zmian

Informacja o umorzeniu postępowania- ul.Ślaskiego, dz.199/4, 199/6 obr.3 Podgórze

Metka i dziennik zmian

Informacja o umorzeniu postępowania- ul.Bardowskiego, dz.1179/2,1178,1050,992/2,973/1,972/7,972/4,970,115/2,112/1,112/2,105,104/3,103/1,96,94/6,94,5 obr.53 Podgórze

Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie budowy- Ul.Wrobela, dz.109/1, obr.107 PodgórzeZgłoszenie budowy- Ul.Wrobela, dz.109/1, obr.107 Podgórze

Metka i dziennik zmian

Informacja o umorzeniu postępowania- Decyzja Nr 166/U/2015 ul.Dekerta dz.48/2,206/6,206/14,208/8 obr 14 Podgórze

Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu- Decyzja Nr 24/S/2015, ul Przy Cegielni, dz.157/27, 157/33 obr.22 Podgórze

Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu- Decyzja Nr 25/S/2015, ul. Unruga, dz.60 obr.37 Podgórze

Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu- Decyzja Nr 12/S/2015, dz. 134/11 obr.106 Podgórze