kanał rss
Metka i dziennik zmian

Informacja o umorzeniu postępowania

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Metka i dziennik zmian

Remont w lokalu nr:1 w budynku wielorodzinnnym.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian
2016-08-26 informacja o braku wniesienia sprzeciwu Os. II Pułku Lotniczego, dz. nr 175/16, 175/19, 175/27 obr. 7 Krowodrza

AU-01-1.6743.6.168.2016.ZZA

 

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r., poz. 23) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy: Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami w rejonie budynków 18 i 19 na os. 2 Pułku Lotniczego w Krakowie na dz. nr 175/16, 175/19, 175/27 obr. 7 Krowodrza