kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa budynku jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian

Budowa dwóch słupów oświetleniowych.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Budowa/przebudowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami.

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.