kanał rss
Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie budowy- ul. Działowskiego, dz.265,102/13,102,9,101,4,102/6,.102/1,101/1 obr.82 jedn.ewiid. Podgórze

Metka i dziennik zmian

Informacja o umorzeniu postępowania- Decyzja Nr 232/U/2015, ul. Stepowa, dz.119/1 obr.64,jedn.ewid.Podgórze

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.

Metka i dziennik zmian

Informacja o umorzeniu postępowania- Decyzja Nr 235/U/2015, ul.Smoleńskiego, dz.234/3 obr.89 jedn.ewid.Podgórze

Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie budowy- ul. Dauna, dz.161/6, 104 obr.51, jedn.ewid.Podgórze

Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie budowy- ul. Sempołowskiej- dz.184, obr.47 jedn.ewid.Podgórze

Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie budowy- ul. Zagrody,dz.561/7, 561/9, 562/6, 188/9, 236/12, 236/6 obr.10 Podgórze

Metka i dziennik zmian

Informacja o umorzeniu postępowania-ul.Dauna, dz.104 obr.51 Podgórze

Metka i dziennik zmian

Informacja o umorzeniu postępowania- ul.Ślaskiego, dz.199/4, 199/6 obr.3 Podgórze

Metka i dziennik zmian

Informacja o umorzeniu postępowania- ul.Bardowskiego, dz.1179/2,1178,1050,992/2,973/1,972/7,972/4,970,115/2,112/1,112/2,105,104/3,103/1,96,94/6,94,5 obr.53 Podgórze