kanał rss
Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu Decyzja 36/S/2015 ul. Wrocławska/Racławicka dz. 44/72, 44/76, 44/77, 44/78, 44/81, 44/82, 44/83, 44/85, 44/87 obr. 45

Metka i dziennik zmian

Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących.

Metka i dziennik zmian

Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących.

Metka i dziennik zmian

Zmiana sposobu użytkowania lokalu nr 1.

Metka i dziennik zmian

Przebudowa istniejącej linii napowietrznej oraz budowa linii kablowej.

Metka i dziennik zmian

Informacja o umorzeniu postępowania- ul.Gen.Karcza, dz.501/4 obr.71.jedn.ewid.Podgórze

Metka i dziennik zmian

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu - ul. Królówka, dz.108/4,107,34/11,34/13,34/14,34/9,34/10,34/6 ,obr.36 Podgórze

Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie budowy- ul.Stojałowskiego, dz.81/56,81/55, 81/25 obr.65,Podgórze jedn.ewid. Podgórze

Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie budowy- ul.Wyrwa, dz.102/12, 102/13 obr 64 Podgórze