kanał rss
Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Niemena/Księcia Józefa dz. nr 104/6, 103/5, 102/7, 533/1

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul.Niemena, Księcia Józefa, Oszustowskiego dz. 104/6, 103/5, 115/1, 115/2, 533/1 obr. 20, 21

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Niemena dz. 104/6, 103/5 obr. 20

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Armii Krajowej/Katowicka dz. 535, 516/1, 515/3, 513/4, 512/3, 511/3, 508/2, 507/2, 504/2, 501/2, 500/2, 591, 588, 481/1, 480/3, 562/9, 562/10, 562/11, 528/3 obr. 40

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Na Błonie dz. nr 161/5, 243/4, 248/1, 244/4 obr. 1

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Królowej Jadwigi dz. 243 obr. 11

Metka i dziennik zmian

Budowa miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - ul. Jachimeckiego ,dz.96/18,96/19,96/20,96/21,96/12,313/2 obr.3,jedn.ewid.Podgórze,Kraków

Metka i dziennik zmian

Przebudowa budynku jednorodzinnego-  ul. Słońskiego dz.284 obr.7, jedn.ewid Podgórze, Kraków