kanał rss
Metka i dziennik zmian

Przebudowa budynku jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci kanalizacji ogólnospławowej.

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w roku 2018 zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Termin składania ofert na realizację zadań publicznych upływa 23 listopada 2017 r. o godz. 15.00.

Metka i dziennik zmian

Budowa elektroenergetycznej stacji transformatorowej.

Metka i dziennik zmian

Już od dzisiaj tj. 2 listopada 2017 roku rozpoczęto przyjmowanie wniosków o Kartę Rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem.

Metka i dziennik zmian

Przebudowa części parteru i piwnic w budynku jednorodzinnym.