kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa osiedlowej sieci cieplnej na działkach nr 76/2, 134/2, 134/1 obr. 61 Śródmieście przy ul. Studenckiej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 14/3, 318/6, 3/9, 3/7, 9/2, 9/3 obr. 3 Podgórze przy ul. Tynieckiej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV 3x120m2 o długości trasy 51 metrów, zabudowa słupa wirowanego SN-1szt., na działkach nr 631, 632, 630/3, 622/8 obr.34 Krowodrza przy ul. Stawowej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa i przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Powstania Styczniowego w Krakowie, na działkach nr 85/10, 85/16 obr. 53 Krowodrza”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 321, 177/3, 103, 102/3, 309, 101, 58, 307 obr. 32 Krowodrza przy ul. Pękowickiej, ul. Waliszewskiego w Krakowie”

 

 

 

Metka i dziennik zmian

Wnioski należy składać w Kancelarii Magistratu - pl. Wszystkich Świętych 3-4 do 30 kwietnia 2018 r.

Metka i dziennik zmian

,,Suszenie biologiczne odpadów ulegających biodegradacji innych niż niebezpieczne i komunalne (z pominięciem frakcji podsitowej 0 – 80 mm -ex 19 12 12 z mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych) w Zakładzie firmy MIKI Recykling Sp. z o.o., ul. Nad Drwiną 33 w Krakowie w kierunku wytwarzania paliwa alternatywnego (odpad o kodzie 19 1210) "- zlokalizowane na działkach nr: 470, 472/1, 472/2 obr 105 jedn. ewid. Podgórze.