kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budowa budynku jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Nadbudowa wraz z przebudową dachu, budową lukarn, zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej.

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian

Termomodernizacja ścian zewnętrznych bez wymiany okien oraz remont klatek schodowych.

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej.