kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budowa ganku wejściowego do budynku jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Budowa osiedlowej sieci cieplnej.

Metka i dziennik zmian

Przebudowa poddasza i elewacja ze zmianą konstukcji dachu.