kanał rss
Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci wodociągowej- ul.Siarczanogórska, dz.291/1,291/2,304/1,304/5,349 obr.91,jedn.ewid.Podgórze,Kraków

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

ul Siarczanogórska, dz.291/1,291/2,304/1,304/5,349 obr.91 jedn.ewid.Podgórze, Kraków