kanał rss
Metka i dziennik zmian

Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami.

Metka i dziennik zmian

Wniesienie sprzeciwu dla budowy stacji transformatorowej -ul. Wrobela 4a

Metka i dziennik zmian

Przebudowa sieci napowietrznej

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Becka dz. 326/3, 367 obr.51

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Hofmana 8 dz. 358/2, 397 obr. 11

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Natansona dz. 792 obr. 29

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Zielone Wzgórze dz.14/2 obr. 26.