kanał rss
Metka i dziennik zmian
2016-12-13 Ostateczne listy mieszkaniowe na rok 2016

Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa informuje, iż Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 3387/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. ustalił ostateczne listy mieszkaniowe na rok 2016.

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci oświetlenia terenu przy Szkole Podstawowej nr 153.